Delavnica Storytelling in arhetipi


Gost, če ne veste, kako predstaviti svojo zgodbo vašim kupcem ali partnerje. Če niste prepričani,  kako se lotiti priprave vsebin in komunikacije za vašo blagovno znamko prek različnih družbenih omrežij, potem začnite pri temeljih.

Zgodbe so osnova naše komunikacije. Zgodbe vzbujajo čustva. Zgodbe dajejo pomen različnim izdelkom. Če so zgodbe pravilno pripravljene in izražene, imajo pomemben vpliv na to, kako bodo ljudje zaznali naš izdelek (od poslovnih partnerjev, zaposlenih, širše javnosti in naših kupcev).

V vsaki produktni zgodbi so pričakovanja kupcev  glavno gonilo. Ko imate idejo o tem, kaj so želje vaših kupcev  in lahko uskladite delovanje vašega izdelka z njimi, potem ste našli pot do kupca in njegovega dolgotrajnega zadovoljstva. Sledite modelu in imejte vedno pri roku orodje, po katerem boste kreirali zgodbo za vsak produkt.

Arhetipi sprožajo nezavedne povezave, kot magnet, ki vleče k sebi. Pri kreiranju blagovne znamke in produkta so nam v pomoč kot eden izmed elementov, gradnikov blagovne znamke. Osnova za določanje osebnosti blagovne znamke, načina reagiranja, ravnanja s kupci, tona komunikacije, besednih zvez.

  • Storytelling = “zgodbarjenje?” ; struktura in elementi storytellinga
  • 5 skrivnosti, kako uporabiti storytelling za marketinški uspeh blagovne znamke?
  • Orodje za kreiranje produktne zgodbe: Product Storytelling Empatic Plan – Od poslovnega modela do uporabniške izkušnje (user experience design)
  • Od produkta do kupca, kot glavnega junaka zgodbe.
  • Kako obrniti probleme kupcev v navdih, da prepoznate njihove prave želje?
  • 12 arhetipov kot osnova za kreiranje osebnosti produktov in kreiranje zgodbe.