Prodajna revolucija™


Optimizirajte prodajne procese, sinhronizirajte prodajne kanale, zmanjšajte stroške in povečajte prodajo.

Gost, čas je za PRODAJNO REVOLUCIJO™ – “Know-how”, ki deluje v praksi.

Kako deluje?

Gost, uporabite 5- stopenjski model, ki celostno izboljša prodajne rezultate vašega podjetja ne glede naprodajna_revolucija panogo.

Na podlagi analize prodajnih procesov v vašem podjetju

za vas izdelamo analizo skritih priložnosti za povečanje prodaje,

oblikujemo optimalen prodajni model,

pripravimo operativni načrt za izvedbo in ga skupaj z vami implementiramo,

za vas prilagodimo metodologijo merjenja za spremljanje prodajnih rezultatov,

analiziramo rezultate ter podamo predloge za izboljšave.
 
 
Zakaj je to pomembno za vas in vaše podjetje?

Gost, namesto teorije dobite celosten prodajni koncept, ki vam v praksi prinaša

povečanje stopnje konverzije na vaše marketinške akcije,

dolgoročno zmanjšate stroške za marketinške kampanje,

usposobite zaposlene za aktivno prodajno naravnanost,

izboljšate zadovoljstvo strank in ohranite njihovo zaupanje,

marketinške akcije zaključite s prodajo.